Јавни позив за домаћина ,,Читалићи 2018.“

У жељи да све школе учеснице Читалића имају једнаке шансе у изабирању ШКОЛЕ ДОМАЋИНА ,,Читалића 2018.“ упућујемо

Ј А В Н И    П О З И В

за пријављивање школе (општине) домаћина

Међународне смотре читалаштва ,,Читалићи 2018.“

Пројекат Читалићи зачео се у души неколицине ентузијаста просветних радника, а развија се сугестијама и искуством великог броја  учитеља, наставника, библиотекара, писаца… Заједничко великој породици Читалића  јесте борба за функционалну писменост: прочитати – разумети – надградити – изразити.

Сва истраживања показују да деца све мање читају, на тестовима показују лоше резултате из области разумевања текста и вештине читања, а и реалност потврђује да нам је фонд речи младих све сиромашнији, упућен на жаргонизме и туђице. Све теже разумеју оно што читају, а скоро несавладив проблем је за многе изражавање сопственог мишљења на адекватан начин.

Аутори пројекта Читалићи решења за многе проблеме  учења и истраживања виде у развијању  вештина Читања и разумевања прочитаног и Писменог изражавања. Сматрамо да тајна освајања читалачке, медијске, информационе… писмености лежи у враћању деце књизи.

Реализујући се као међушколски пројекат, међународна смотра читалаштва, републичко тестирање у вештини разумевања прочитаног и ИТ конференција, у 2017. години Читалићима се придружило око 5500 ученика, ментора и сарадника из око 80 школа Србије и дијаспоре. Подржало нас је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у чијем су Календару такмичења и смотри уписане две смотре под именом Читалићи – Међународна смотра читалаштва „Читалићи 2017.” и Републичка смотра-такмичење у вештини разумевања прочитаног „Читалићи кликераши”. Министарство технологије и телекомуникација подржало је реализацију ИТ конференције „Читалићи у освајању вештина за 21. век”, која је добила и акредитацију ЗУОВ-а.

Круна бројних целогодишњих активности Читалића 2017. биће Међународна смотра читалаштва – 20. и 21. маја у ОШ „Миливоје Боровић” у Мачкату, који су уз подршку општине Чајетина овогодишњи домаћини Читалића.

 Уколико желите да нам се придружите у овом подухвату и будете домаћин

Међународне смотре читалаштва ,,Читалићи 2018.“

обратите се за више информација путем мејла citalici.pisalici@gmail.com

Предаја Читалачког ранца – симбола домаћинства породице Читалића,

биће 21. маја 2017. у ОШ ,,Миливоје Боровић“ у Мачкату.

Финалисти Читалића 2017.

  1. Кликераши → 1. KLIKERAŠI. finale
  2. Креативци → 2. KREATIVCI. finale
  3. Гласници → 3. GLASNICI. finale
  4. Словца → 4.SLOVCA.finale
  5. Весници → 5. VESNICI. finale

Пријавни формулар преузмите → FORMULAR prijave za Smotru Citalici 2017.

Агенда Смотре → SMOTRA poster i agenda

ИТ Конференција → IT konferencija poster i učesnici

ДОБРО ДОШЛИ!

Кликераши за републички ниво

Списак Кликераша за републички ниво

Читалићи пред општинским кругом

Како се налазимо пред општинским нивоом смотре – такмичења Читалићи Кликераши, делим извод из Пропозиција уз подсећање да су пријављивањем школе прихватиле и поштовање правила Организатора:

,,ОПШТИНСКИ НИВО:

Организатор омогућава школи-домаћину општинског такмичења преузимање тестова на дан такмичења, а школа је дужна да преузимање реализује у присуству комисије за умножавање  естова коју чине представник школе домаћина и најмање два делегата из других школа и/или општинске библиотеке. Свако јавно објављивање тестова пре Организатора или било какво нарушавање тајности тестова, дисквалификује све школе те општине из даљег такмичења.

Директор школе-домаћина општинског такмичења о општински координатор у сарадњи са стручним сарадницима школе најкасније 5 дана пре тестирања формирају комисију за умножавање тестова, комисије за дежурство, комисију за шифровање и дешифровање, комисије за прегледање тестова и комисију за жалбе.

Представници општинске народне библиотеке су контролори такмичења, а било би пожељно да буду и чланови комисија.

Ученици 1. и 2. разреда могу да попуњавају тест графитном или хемијском оловком штампаним или писаним словима ћирилице, а ученици осталих разреда само хемијском оловком писаним словима ћирилице. Тест се ради два школска часа. Тестирање је анонимно, тј. ради се под шифром.

Решење тестова се истиче јавно одмах после завршеног тестирања. После реализације тестирања и шифрирања, комисија за прегледање преузима тестове и приступа прегледавању, а прелиминарни резултати се под шифрама објављују на огласној табли/сајту школе-домаћина општинског такмичења истог дана.

Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата после чега резултати општинског тестирања постају коначни и јавни. Ранг-чисте са именима и бројем бодова такмичара објављују се на огласној табли/сајту школе и/или сајту Читалићи (уколико школа има за то писмену сагласност родитеља/старатеља такмичара о чему води рачуна сваки ментор за своје ученике).

Школа-домаћин дужна је да достави коначну ранг-листу организатору наредног нивоа такмичења најкасније са даном закључивања исте, као и да потребне податке унесе у предвиђену базу података Организатора.

Ученик који оствари највећи број бодова на општинском такмичењу пласира се у наредни круг такмичења – на окружно такмичење, уколико је прешао праг од 60% од укупног броја бодова на тесту. Уколико више ученика има исти највећи број бодова, сви се пласирају на окружно такмичење и деле 1. место на општинском нивоу. Остали учесници редом имају ранг: 2. место, 3. место и учешће. Ученици са истим бројем бодова „деле“ исто место. Организатор задржава право промене прага пролазности у смислу дозволе да и 2. и 3. „место иду даље“.

НАГРАЂИВАЊЕ НА ОПШТИНСКОМ НИВОУ

Школа-домаћин општинског такмичења додељује захвалнице за учествовање свим школама. На захвалници печат школе-домаћина, потпис диреткора школе, лого школе и лого Читалића.
*** Уколико је могуће остварити сарадњу са општинском народном библиотеком, додела признања на општинском нивоу може се реализовати у библиотеци, тако што библиотека награђује најуспешније учеснике општинског такмичења дипломом (и књигом ако је могуће), њихове менторе и школске координаторе похваљује, а захваљује се сарадницима на општинском ниову (песници, издавачи и сл). На дипломи/похвалници/захвалници печат библиотеке, потпис директора библиотеке и лого библиотеке и лого Читалића. Осим библиотеке, сарадња се може остварити са другим актерима општине – спонзор-добротвор.

ОПШТИНСКИ НИВО – 21. фебруар 2017.

СРЕЋНО!

Moodle Читалићи

Овај чланак својеврстан је прилог конференцији Нове технологије у образовању (9-11. фебруара 2017) уместо сопственог присуствовања овом сјајном дешавању.

citalici-moodle

Упркос великом броју просветара које је окупила ова конференција, чињеница је да употреба ИКТ у настави још увек није редовно стање, већ жеља и труд појединаца. Ипак, педестак колега и још и више њихових њихових информатички ,,снажнијих“ сабораца, ових дана о свим активностима школског такмичења ,,Читалићи кликераши“ извештавали су путем Moodle платформе. Није било лако, али је све реализовано на добробит овог пројекта, његове транспарентности и потврде.

Драги Читалићи, и сада доказујемо да је сарадња и упорност једина техника којом се побеђује! Хвала на сарадњи и труду да пређемо сваку препреку, па и ову, која се многима од вас чинила несавладивом, а ето, ипак смо се сви нашли заједно на нашем кутку интернет простора и оставили траг о активностима деце и својих школских тимова!

Хвала и нашој колегиници Биљани Веселиновић, администратору сајта и Мудл платформе, на великом ангажовању и стрпљењу!

Нека ово буде и прва најава ИКТ конференције ,,Читалићи у освајању вештина за 21. век“, која нам предстоји 20. и 21. маја у Мачкату!

logo-cit-2017-ikt

Знаменити Алексинчани

Вечерас је у Алексинцу одржана прва трибина у част знаменитих Алексинчана. Сећања на знамените људе Алексинца започели трибином посвећеном једном од најзнаменитијих међу њима – Проти Стевану Димитријевићу.

Осим испуњене сале, што је анахронизам и за много веће градове и овакве догађаје, ова трибина посебна је у још нечему. Настала је као последица занимања малих алексиначких Читалића за знамените овог краја, а организовао је Центра за културу и уметност у Алексинцу у сарадњи са Библиотеком ,,Вук Караџић“ и Завичајним музејом из овог града. Дакле, још једном, Читалићи шире добру енергију и доказују да се само сарадњом може стићи до циља!

Браво, Алексинчани!

Читалићи 2017. у Календару

Упркос погрешно именованом организатору, Читалићи су се и ове године нашли у Календару такмичења и смотри МПНТР:

kalnedarmpntr-izvod

Извор → овде

Табела се односи на основне школе, међу средњошколским смотрама нас нема, али су средњошколци као и предшколци и наравно сви остали учесници добродошли!

Предмет смотре Организатор Назив Нивои Календар одржавања
Српски језик ОШ „Миливоје Боровић”, Мачкат;

Библиотека „Вук Караџић”, Алексинац;

Фондација за српски језик и културу у Холандији

Смотра читалаштва „Читалићи 2017. школски март 2017.
општински март‒април 2017.
републички 20.5.2017.

Мачкат

међународни 21.5. 2017.

Мачкат

ОШ „Миливоје Боровић”, Мачкат;

Библиотека „Вук Караџић”, Алексинац

Такмичење

„Читалићи кликераши 2017.”

школски децембар 2016/ јануар, 2017.
општински 21. фебруар 2017.
окружни 21. март 2017.
републички 20.5.2017.

Мачкат

Новосађанске координаторке

Дана 16. децембра у ОШ ,,Мика Антић“ у Новом Саду одржан састанак школских координатора школа Читалића Новог Сада.
nnn
Насмејана лица показују успешан сусрет и добру сарадњу. Шаљемо поздраве у име свих Читалића Нери и њеним непосредним сарадницама!

Борани у посети

УЧЕНИЦИ НИЖИХ РАЗРЕДА У ПОСЕТИ НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Успешна сарадња са креативним тимом Дечјег одељења Народне библиотеке се наставља. Искусном и насмејаном тиму Читалића ОШ ,,3. октобар“, Бор придружује се још заинтересованих и вредних читалаца.

                                        ОШ ,,3.okтобар“, Бор

Координатори: Милена Газић, Дејана Борановић Маринковић

%d bloggers like this: