Архиве

Читалићи 2019. почетни пакат

Програм основа Медијске писмености

кроз неговање и развијање вештина

Читање и разумевање прочитаног и Писмено изражавање

ЧИТАЛИЋИ 2019.

1. PRAVILNIK.CITALICI.2019.

2.PROJEKTNI PLAN.2019.

3. Конкурс ће бити званично објављен 31.12.2018. (након пријављивања, координатор добија радну верзију)

4. glasački spisak.2019

5.prijava.2019. direktor

6. Изјава о аутору.учеснику

7.Пријава радионице. весници

8. Пријава. Дигитални Читалићи

9.семинар

 

Организатор: УГ „Читалићи” Алексинац, Шуматовачка 52, 18220 Алексинац

Ауторски тим:

 • Маја Радоман Цветићанин, проф.српског језика – аутор и координатор
 • Соња Ђорђевић, проф. српског језика – коаутор и сарадник координатора
 • Весна Ивановић, школски библиотекар – члан тима, сарадња са међународним партнерима и аутор сајта
 • Славица Павловић, школски библотекар – члан тима, сарадња са основним школама
 • Соња Станковић, школски библиотекар – члан тима, сарадња са са издавачима;
 • др Жељко Младеновић, доцент Универзитет у Новом Пазару – члан тима, анализа истраживања и имплементација
 • Биљана Веселиновић, проф.матем. и информатике – администратор Базе
 • Мирослав Миша Јовић, члан тима – финансијски директор пројекта.

Сарадници Ауторског тима:

 • Власта Ценић, песник – амбасадор „Читалића”
 • Виолета Јовић, песник – амбасадор „Читалића”
 • Предраг Барјактаровић, проф. српског језика – координатор програма Смотре
 • Александра Милутиновић, проф. српског језика – сарадња са донаторима;
 • Драгана Мијатовић Јовановић, аутор сајта „Словце” – координатор за дијаспору (Словца)
 • Силва Добраш, инспектор-саветник за српски језик – координатор за Републику Српску
 • Војкан Поповић, директор Библиотеке „Вук Караџић” Алексинац – сарадња са библиотекама
 • Зорица Ивановић, проф. српског језика – координатор за средње школе;
 • Драгана Марић, васпитач – координатор за прешколске установе
 • Нера Рикић Легац, проф. српског језика – координатор за Војводину
 • Миљана Степаноски, проф. српског језика – координатор за Београд
 • Душица Додић, школаки библиотекар – координатор за Западну Србију
 • Весна Ристовић, учитељица – координатор за Шумадију
 • Гордана Јаневска, учитељица – координатор за Источну Србију
 • Биљана Манић, проф. српског језика – координатор за Јужну Србију
 • Ана Ристановић, директор ОШ ,,Миливоје Боровић”Мачкат – школа домаћин
 • Др Снежана Божић, Филозофски факултет Ниш – члан жирија
 • Марко Ламбета, председник Друштва школских библиотекара Србије – члан жирија
 • Јована Рикић, средњошколац – члан тима за израду тестова
 • општински и школски координатори – организатор објављује списак најкасније 01. октобра

Контакт:

имејл: citalici.pisalici@gmail.com

сајт: https://citalici.wordpress.com/

 

Добро нам дошли!

Advertisements

Отворени позив за Домаћина Читалића 2019.

После шест година реализације Смотре читалаштва ,,Читалићи“, већ смо навикли Читалиће да завршну смотру очекују у неком другом месту.  У жељи да кроз манифстацију која се одредила на културној мапи Срије сви заинтересовани за домаћинство и промоцију не само читалаштва, већ и свог краја , имају једнаке шансе у изабирању ДОМАЋИНА ,,Читалића 2019.“ упућујемо

О Т В О Р Е Н И    П О З И В

за пријављивање домаћина

Међународне смотре читалаштва ,,Читалићи 2019.“

Пројекат Читалићи зачео се у души неколицине ентузијаста просветних радника, а развија се сугестијама и искуством великог броја  учитеља, наставника, библиотекара, писаца… Заједничко великој породици Читалића  јесте борба за функционалну писменост: прочитати – разумети – надградити – изразити.

Сва истраживања показују да деца све мање читају, на тестовима показују лоше резултате из области разумевања текста и вештине читања, а и реалност потврђује да нам је фонд речи младих све сиромашнији, упућен на жаргонизме и туђице. Све теже разумеју оно што читају, а скоро несавладив проблем је за многе изражавање сопственог мишљења на адекватан начин.

Аутори пројекта Читалићи решења за многе проблеме  учења и истраживања виде у развијању  вештина Читања и разумевања прочитаног и Писменог изражавања. Сматрамо да тајна освајања читалачке, медијске, информационе… писмености лежи у враћању деце књизи.

Реализујући се као међушколски пројекат, међународна смотра читалаштва, републичко тестирање у вештини разумевања прочитаног и конференција, у 2018. години Читалићима се придружило око 8000 ученика, ментора и сарадника из око 130 школа Србије, Републике Српске и дијаспоре. Подржало нас је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у чијем су Календару такмичења и смотри уписане две смотре под именом Читалићи – Међународна смотра читалаштва „Читалићи 2018.” и Републичка смотра-такмичење у вештини разумевања прочитаног „Читалићи кликераши”. Министарство културе подржало је завршни сусрет свих учесника програмских активности којима су у 2018. Читалићи обележили 200 година од излажења најзначајније књиге Срба – Српског Рјечника Вука Стефановића Караџића. Конференција ,,Читалићи на Вуковом путу“ одржана као део Смотре 20. маја 2018. у Алексинцу, добила је и акредитацију ЗУОВ-а.

Међународна смотра читалаштва ,,Читалићи 2019.“ биће круна бројних целогодишњих активности Читалића од Канаде до Аустралије. Уколико желите да нам се придружите у овом подухвату и будете домаћин Међународне смотре читалаштва ,,Читалићи 2019.“обратите се за више информација Ауторском тиму путем мејла citalici.pisalici@gmail.com.

Информације о планираној структури трошкова и обавезама домаћина можете добити путем мејла citalici.pisalici@gmail.com (наслов мејла – Домаћин 2019).