За наставнике, студенте

 

 Весници

(за наставнике, стручне сараднике, студенте србистике)

Наставници, стручни сарадници основних и средњих школа, студенти србистике који појединачно или у тиму од највише два члана пошаљу сценарио за радионицу Народна књижевност кроз игру.

Образац скице за радионицу можете преузети овде.

Читалачки дневник/књижевни споменар Читалића 2016.

Драги Читалићи,

Ево нас на почетку распуста када ће бити довољно времена и за читање. За оне који воле да запишу понешто док читају, ево кратког упутства о начину вођења Читалачког дневника (основци) тј. Књижевног споменара (средњошколци) за оне који желе да учествују у Смотри читалаштва ,,Читалићи 2016.“

 1. Читалићи креативци

Ученици основних школа израђују ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК/ који садржи најмање 5 изборних дела (ученик бира сам међу књигама које нису део редовне школске лектире)[1] обавезни задатак, који се по разредима одређује овим Конкурсом:

 • Читалачки дневник за 1. разред: ИГРАЈМО СЕ РЕЧИМА

Изборна дела: наслов дела и име писца, тема текста, имена ликова и њихове особине, непознате речи са објашњењем, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи свој избор од најмање 5 српских народних брзалица, разбрајалица и загонетки уписивањем прочитаних у читалачки дневник и направи сликовни речник непознатих речи из свог избора (сваку од непознатих речи написаних азбучним редом објасни сличицом, која може бити нацртана или колаж).

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: писана/штампана слова ћирилице и правилна употреба великог слова; број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 2. разред: У СВЕТУ МУДРОСТИ

Изборна дела: наслов дела и име писца, тема текста,  имена ликова и њихове особине, непознате речи са објашњењем, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних басни и прича о животињама  уписивањем у читалачки дневник теме басне, имена ликова, њихових особина и поуке. Свако изабрано дело илуструј илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: писана слова ћирилице, кратке потпуне реченице једноставне структуре, правилна употреба великог слова; број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 3. разред: ЧОВЕЧЕ, НЕ ЉУТИ СЕ

Изборна дела: наслов дела и име писца, тема дела, кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација до 5 реченица, имена ликова и особине уз коментар њихових поступака, непознате речи са објашњењем, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних шаљивих прича и песама уписивањем у читалачки дневник теме, имена ликова, њихових особина и поруке. Сваку песму или причу илуструј илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши своју шаљиву песму или причу.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: правилна употреба великог слова, правилно наведене туђе речи, правилно писање присвојних придева, правилно писање речца не и ли, јасне потпуне реченице, користи фонд речи примерен узрасту; број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 4.разред: У ЧАРОБНОМ СВЕТУ БАЈКЕ

Изборна дела: наслов дела и име писца, тема дела, кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација до 5 реченица, имена ликова и особине уз коментар њихових поступака, непознате речи са објашњењем, издвојен оригинални пејзаж или портрет, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних бајки уписивањем у читалачки дневник теме бајке, имена ликова, њихових особина и поруке. Сваку бајку илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши своју бајку.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: Правописно тачне, јасне, потпуне, добро обликоване реченице; разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене; користи богат фонд речи у односу на узраст; број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 5. разред: ВИТЕЗОВИ СРПСКИХ ДВОРОВА

Изборна дела: наслов дела и име писца,  цитат изабран као мото књиге, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација до 5 реченица, портрет омиљеног лика уз тумачење особина на основу поступака, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних песама преткосовског циклуса и обредних лирских песама уписивањем у читалачки дневник теме песме, кратке садржине, имена ликова и њихових особина на примеру и поруке песме. Сваку песму илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши  причу којој ћеш одредити ужи назив од понуђених: Ја као витез/штитоноша/дворска дама/служавка/пехарник/…на двору цара Душана/ краља Вукашина… (сам,-а одабери наслов за своју причу – лик за себе, као и двор великаша који ти се највише свиђа из одабраних песама)

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених за изборна дела (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 6. разред: И МЕГДАНЏИЈЕ СЕ ЖЕНЕ

Изборна дела: наслов дела и име писца,  цитат изабран као мото књиге, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација до 5 реченица, портрет омиљеног лика уз тумачење особина на основу поступака, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних песама циклуса о Косовском боју, Марку Краљевићу и свадбених лирских српских нар. песама уписивањем у читалачки дневник теме, кратке садржине, имена ликова и њихових особина на примеру и поруке песме. Сваку песму илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши причу о замишљеном свадбеном весељу Марка Краљевића или неког од косовских јунака.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених за изборна дела (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 7. разред: ОД КОЛЕВКЕ ЈУНАЦИ

Изборна дела: наслов дела и име писца,  цитат изабран као мото књиге, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела у виду резимеа, издвојен портрет омиљеног лика уз тумачење особина на основу поступака, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних песама покосовског, хајдучког, ускочког циклуса и породичних српских народних лирских песама уписивањем у читалачки дневник теме, кратке садржине, имена ликова и њихових особина на примеру и поруке песме. Сваку песму илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши причу о растанку од породице неког од јунака одабраних песама.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених за изборна дела (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 8. разред: ВОЛЕЛО СЕ ДВОЈЕ МЛАДИХ

Изборна дела: наслов дела и име писца,  цитат изабран као мото књиге, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела у виду резимеа уз навођење кључних речи, издвојен портрет омиљеног лика уз тумачење особина на основу поступака, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних љубавних песама, балада и епских песама новијих времена уписивањем у читалачки дневник теме, кратке садржине, имена ликова и њихових особина на примеру и поруке песме. Сваку песму илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши љубавну песму или причу о заљубљенима из доба наших предака.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених за изборна дела (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Књижевни споменар од 1. до 4. године средње школе: ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

Ученици средњих школа израђују ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК/ КЊИЖЕВНИ СПОМЕНАР у електронском облику који садржи најмање 5 дела из редовног програма, најмање 5 изборних дела (ученик бира сам међу књигама које нису део редовне школске лектире) и обавезни задатак.

За свако дело: наслов дела и име писца, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела у виду резимеа уз навођење кључних речи, избор цитата и све оно што сматраш вредним бележења – лепе мисли о животу, описе и сл), илустрација дела (шема, мапа ума…).

Обавезни задатак: Напиши есеј или историјску, фантастичну, детективску, љубавну, шаљиву…причу у којој ћеш користити ликове, теме и мотиве српске народне књижевности у комбинацији са ликовима, темама и мотивима дела обрађиваних на редовним часовима.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

НАПОМЕНА:

а) за основне школе:

– ученици 1. и 2. разреда могу да уписују појединачна дела (песме, приче бајке и сл), а од ученика 3. разреда и старијих се очекује да читају целовита дела, те ће се само таква вредновати;

– свако дело које има више од 60% сликовног садржаја сматра се стрипом, а 3 стрипа одговарају једној књизи; у вредновање дневника ће се узети у обзир највише 9 стрипова;

– дневник се води у свесци формата А3 или А4 или фасцикли (налик хербаријуму);

– ученици 1. разреда пишу писаним или штампаним словима ћирилице графитном или хемијском оловком/налив-пером/фломастерима…, а ученици осталих разреда само писаним словима ћирилице, хемијском оловком/налив-пером/фломастерима…;

–  ученици из Србије могу да уписују у Дневник и дела на страним језицима (енглески, француски, руски, македонски), али дневник мора да садржи Обавезни задатак и минимум 5 изборних дела српских аутора; дневници из иностранства (на несрпским језицима – македонски, руски, енглески, немачки) шаљу се на начин предложен за категорију ЧИТАЛИЋИ +

– илустрације/мапе ума и сл. сликовни садржаји  ауторски су рад детета у било којој техници укључујући и колаж;

– дела из редовног школског програма не бодују се (осим ако се не односе на Обавезни задатак);

– школа доставља Организатору по 1 најбољи дневник из сваког разреда; уколико буде више дневника једног разреда, комисија ће дисквалификовати све дневнике тог разреда школе која пошаље више дневника; дневници се враћају школи.

сваки достављени дневник треба да садржи податке о аутору (име и презиме, школу, разред, и-мејл, тел/моб, име ментора који гарантује за аутентичност дневника, мејл ментора, тел/моб. ментора. тел. и мејл школе); уз дневник доставити и потпуно попуњену писмену Изјаву о аутору, коју можете преузети овде; дневнике доставља школа на адресу: Библиотека „Вук Караџић“ 18220 АЛЕКСИНАЦ, Књаза Милоша 161, са напоменом ,,За Читалиће 2016.“ до 2.4.2016. године; слањем дневника школа прихвата да сноси трошкове повратне пошиљке.

б) за средње школе:

Пошто се сматра да су ученици средњих школа овладали вештином вођења читалачког дневника, они праве сопствени избор цитата из дела обрађиваних у редовној настави чиме формирају књижевни споменар (бележе основне податке о књизи и оно што сматрају вредним бележења – лепе мисли о животу, описе, своја запажања, коментаре и сл), као и дела која читају по соиственом избору;

– цитирање у складу са правилима Чикаго стила цитирања;

споменар се води у електронском формату ћириличним писмом;

– уз консултације са менторима дневник се доставља у ПДФ формату уз основне податке о аутору дневника (име и презиме, школу, разред, и-мејл, тел/моб, име ментора који гарантује за аутентичност дневника, мејл ментора, тел/моб. ментора. тел. и мејл школе) на мејл адресу Организатора citalici.pisalici@gmail.com најкасније до 2.4.2016.године; уз дневник доставити и скенирану поптпуно попуњену писмену Изјаву о аутору, коју можете преузети овде.

 

ЧИТАЛИЋИ +

– дневнике на несрпским језицима (македонски, руски, енглески, немачки, француски) аутори узраста од 7 до 14 година креирају уписујући најмање 5 дела по свом избору и  најмање 5 дела српске књижевности.

Странице дневника скенирати или фотографисати, учитати слике у неки бесплатни алат типа http://www.photosnack.com/ или http://slide.ly/ и сл, па доставити линк на и-мејл Организатора citalici.pisalici@gmail.com најкасније до 2.4.2016.године. са потпуним подацима аутора (име и презиме, школу, разред, и-мејл, име ментора који гарантује за аутентичност рада, мејл ментора); уз линк доставити и попуно попуњену скенирану Изјаву о аутору, коју можете преузети овде.

[1] списак дела која се обрађују на редовним часовима и не доносе бодове за награде Читалића овде

 

 

Списак књига за тест ,,Читалићи 2016.“

Драги Читалићи, крећемо у нове читалачке изазове! 🙂

За вас који више волите тестирање од писања дневника, ево и препоручених дела за читање. Верујемо да ћете имати довољно времена да се током распуста одморите, разонодите, али и мало читате.

 

 1. разред: Играјмо се речима
 1. разред: У свету мудрости
 • Српске народне басне и приче о животињама
 • Езоп: Басне
 • Доситеј Обрадовић: Басне
 • Лафонтен: Басне
 • Градимир Стојковић: Езопове басне по новој моди
 • Мошо Одаловић: Мама је глагол од глагола радити (и др. песме) 
 1. разред: Човече, не љути се
 • Српске народне шаљиве песме и приче
 • Симеон Маринковић: Српске народне приче
 • Збирка игроказа: На позорници
 • Џ.М.Бари: Петар Пан
 • Астрид Лингрен: Пипи дуга чарапа
 • Власта Ценић: Бате ће се жени (и др. песме)
 1. разред: У чаробном свету бајке
 • Српске народне бајке
 • Симеон Маринковић: Српске народне бајке
 • Оскар Вајлд: Срећни принц и друге бајке
 • Десанка Максимовић: Ако је веровати мојој баки
 • Гроздана Олујић: Седефна ружа и друге бајке
 • Ахмет Хромаџић: Патуљак из заборављене земље
 • Виолета Јовић: Неке важније ствари (и др. песме) 
 1. разред: Витезови српских дворова
 • Српске народне песме преткосовског циклуса
 • Тиодор Росић: Долина јоргована
 • Светлана Велмар Јанковић: Књига за Марка
 • Прежихов Воранц: Ђурђевак
 • Никола Тесла: Моји изуми
 • Едмондо де Амичис: Срце
 • Џ.К. Роулинг: Хари Потер и Камен мудрости
 • Недељко Попадић: Да се кућа не обрука (и др. песме)
 1. разред: И мегданџије се жене
 • Српске народне епске песме о Марку Краљевићу и лирске свадбене песме
 • Мато Ловрак: Дружина Сињи галеб
 • Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице
 • А. Инголич: Тајно друштво ПГЦ
 • Чедо Вуковић: Дружина Лавље срце
 • Градимир Стојковић: Хајдук у Београду
 • Бранко Ћопић: Магареће године
 • Влада Стојиљковић: Пример за углед (и др. песме)
 1. разред: Од колевке јунаци
 • Српске народне песме косовског, покосовског, хајдучког и ускочког циклуса
 • Бранислав Нушић: Аутобиографија
 • Валтер Скот: Ајванхо
 • Александар Дима: Три мускетара
 • Марк Твен: Краљевић и просјак
 • Градимир Стојковић: Хајдук против ветрењача
 • Мег Кабот: Принцезин дневник
 • Мирослав Антић: Малилини (и др. песме)
 1. разред: Волело се двоје младих
 • Српске народне лирске љубавне песме
 • Стеван Сремац: Зона Замфирова
 • Мирослав Матицки: Журка
 • Милован Витезовић: Лајање на звезде
 • Градимир Стојковић: Све моје глупости
 • Александар С.Пушкин: Капетанова кћи
 • Александар Дима: Гроф Монте Кристо
 • Душко Трифуновић: Име нека тајна веза (и др. песме)

Преузми списак → test.spisak knjiga.2016.

Ово су књиге из којих ће Организатор формирати питања за тест на школском нивоу такмичења, а на општинском и републичком биће и 30% питања из непознатих књига.

 

Критеријуми за тест ,,Читалићи 2016.“

Комисија Организатора формираће тестове за Такмичење у вештинама разумевање прочитаног и Писано изражавање ,,Читалићи 2016.“на основу издвојених стандарда за ове вештине по разредима:

test.1.razred

test.2.razred

test.3.razred

test.4.razred

test.5.razred

test.6.razred

test.7.razred

test.8.razred

Тест:

Ученици од 3. до 8. разреда добијају тест који садржи 9 задатака (по 3 задатка за основни, средњи и напредни ниво) из области Вештина читања и разумевања прочитаног и Писано изражавање.

Тест за 1. разред садржи 3 питања различите тежине, а 2. разред добија 6 питања различите тежине из истих области.

Тест формира комисија Организатора, а критеријум за израду питања су Стандарда постигнућа за српски језик за  први циклус и за крај основног образовања за области Вештина читања и разумевање прочитаног и Писано изражавање.

Текстови на основу којих се питања формирају део су књига чији списак Организатор објављује на сајту Читалићи најкасније до 15.септембра текуће школске године.

 

Тестирање – најуспешнији такмичари добијају звање школских, општинских или републичких КЛИКЕРАША.

 

ШКОЛСКО:

Организатор доставља питања школама преко надлежних школских управа најкасније 5 дана пре тестирања.

Именовани школски координатор у сарадњи са стручним сарадницима школе најкасније 5 дана пре тестирања формира комисију за умножавање тестова, комисије за дежурство, комисију за шифровање и дешифровање, комисије за прегледање тестова и комисију за жалбе. Представници општинске народне библиотеке су контролори такмичења.

Ученици 1. и 2. разреда могу да попуњавају тест графитном или хемијском оловком штампаним или писаним словима ћирилице, а ученици осталих разреда само хемијском оловком писаним словима ћирилице. Тест се ради два школска часа. Тестирање је анонимно, тј. ради се под шифром. Решење тестова се истиче јавно одмах после завршеног тестирања.

После реализације тестирања и шифрирања,  комисија за прегледање преузима тестове и приступа прегледавању, а прелиминарни резултати се под шифрама објављују на огласној табли/сајту школе најкасније у року од 3 дана.

Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата после чега резултати школског тестирања постају коначни и јавни (уколико школа има за то писмену сагласност родитеља/старатеља такмичара) и објављују се на огласној табли/сајту школе и/или сајту Читалићи.

Ученици који освоје највећи број бодова на школском такмичењу пласирају се у наредни круг такмичења – на општинско такмичење, уколико је њихово постигнуће веће од 60% од укупног броја бодова на тесту.

ОПШТИНСКО:

Организатор доставља питања школи-домаћину  општинског такмичења преко надлежних школских управа најкасније 5 дана пре тестирања.

Школски координатор школе-домаћина општинског такмичења у сарадњи са стручним сарадницима школе најкасније 5 дана пре тестирања формира комисију за умножавање тестова, комисије за дежурство, комисију за шифровање и дешифровање, комисије за прегледање тестова и комисију за жалбе.

Представници општинске народне библиотеке су контролори такмичења.

Ученици 1. и 2. разреда могу да попуњавају тест графитном или хемијском оловком штампаним или писаним словима ћирилице, а ученици осталих разреда само хемијском оловком писаним словима ћирилице. Тест се ради два школска часа. Тестирање је анонимно, тј. ради се под шифром. Решење тестова се истиче јавно одмах после завршеног тестирања.

После реализације тестирања и шифрирања,  комисија за прегледање преузима тестове и приступа прегледавању, а прелиминарни резултати се под шифрама објављују на огласној табли/сајту школе-домаћина истог дана.

Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата после чега резултати општинског тестирања постају коначни и јавни. Ранг-чисте са именима и бројем бодова такмичара објављују се на огласној табли/сајту школе и/или сајту Читалићи уколико школе доставе школи-домаћину писмену сагласност родитеља/старатеља такмичара за то.

Ученици који освоје највећи број бодова на општинском такмичењу пласирају се у наредни круг такмичења – на републичко такмичење, уколико је њихово постигнуће веће од 80% од укупног броја бодова на тесту.

 

РЕПУБЛИЧКО:

Организатор утврђује ранг-листу најуспешнијих такмичара на општинском такмичењу и објављује јединствену ранг-листу такмичара који се позивају на републичко такмичење најкасније петнаест дана после реализованог општинског такмичења.

Организатор у сарадњи са директором школе домаћина, школским координатором и стручним сарадницима формира комисију за умножавање тестова, комисије за дежурство, комисију за шифровање и дешифровање, комисије за прегледање тестова и комисију за жалбе најмање 5 дана пре такмичења.

Контролори такмичења су представник школске управе којој припада школа-домаћин републичког такмичења,

Ученици 1. и 2. разреда могу да попуњавају тест графитном или хемијском оловком штампаним или писаним словима ћирилице, а ученици осталих разреда само хемијском оловком писаним словима ћирилице. Тест се ради два школска часа. Тестирање је анонимно, тј. ради се под шифром. Решење тестова се истиче јавно одмах после завршеног тестирања.

После реализације тестирања и шифрирања,  комисија за прегледање преузима тестове и приступа прегледавању, а прелиминарни резултати се под шифрама објављују на огласној табли/сајту школе-домаћина истог дана.

Рок за жалбе је 3 дана од дана тестирања после чега резултати републичког тестирања постају коначни и јавни. Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата, чега резултати постају коначни и јавни (уколико је школа доставила Организатору реп. смотре изјаву да поседује писмену сагласност родитеља/старатеља такмичара).

*Питања за школско такмичење биће из предложених дела, а на општинском и републичком нивоу 30% питања биће из непознатих текстова.

test.spisak knjiga.2016.

 

Власта Ценић, Бате ће се жени

Има ли вреднијег дара од овог када песник поклони књигу сваком ко зна да чита српски језик?

Власта Ценић, савремени српски песник за децу, познат по збирци песама ,,Бате ће се жени“ која обилује песмама на дијалекту његовог родног села Кочана (призренско-јужноморавски тип призренско-тимочког дијалекта) даривао је, не само Читалићима, већ сваком ко се српским језиком и писмом служи, ову своју збирку.

Иначе, Власта је још пре 2 године свом презимену додао ово ЧИТАЛИЋ 🙂 најпре као песник домаћин Читалића 2013, па глава породице Читалића из Дољевца и као добротвор, а сада је само потврдио велику љубав према деци, књизи и српском језику! 

Хвала, Власто!

Књигу можете читати овде ↓ или преузети → Bate ce se zeni

//e.issuu.com/embed.html#9086732/10460547