Семинар

Семинар у шк 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Читалићи-писалићи у освајању вештина за 21. век

 

Каталошки број програма: 851

Организатор програма: Учитељско друштво Лесковац, Бабичког одреда 27, 16000 Лесковац, udlleskovac@gmail.com, 0631043532, 0631043666, 016242091

Особа за контакт: Дејан Цакић, cakicdejan78@gmail.com, 016297077, 0641452592,

 

Аутори: Маја Радоман Цветићанин, професор српског језика, Центар за културу и уметност Алексинац; Соња Ђорђевић, проф.српског језика, ОШ ,,Александар Стојановић”, Црна Трава; Жељко Младеновић, доктор наука-психолошке науке, Интернационални универзитет у Новом Пазару; Биљана Веселиновић, наставник математике, ОШ „Смех и суза” Алексинац; Ружица Јовановић, проф.разредне наставе, ОШ ,,Вожд Карађорђе” Алексинац.

Реализатори: Маја Радоман Цветићанин, професор српског језика, Центар за културу и уметност Алексинац; Соња Ђорђевић, проф.српског језика, ОШ ,,Александар Стојановић”, Црна Трава; Жељко Младеновић, доктор наука-психолошке науке, Интернационални универзитет у Новом Пазару; Биљана Веселиновић, наставник математике, ОШ „Смех и суза” Алексинац; Ружица Јовановић, проф.разредне наставе, ОШ ,,Вожд Карађорђе’” Алексинац; Власта Ценић, проф.српског језика, Основна школа „Вук Караџић” Дољевац; Весна Ивановић, проф. разредне наставе, Основна школа „Миливоје Боровић” Мачкат; Биљана Миладиновић, проф.разредне наставе, ОШ ,,Вожд Карађорђе’” Алексинац; Нера Рикић, Магистар филолошких наука, ОШ „Јован Јовановић Змај” Сремска Каменица.

Област: српски језик и књижевност

Компетенција: компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљеви: Методички оснажити наставника за мотивисање ученика да читају у циљу постизања вишег степена усвајања функционалних знања; индивидуланим и тимским радом до развоја критичког мишљења и креативног писања; читањем до целоживотног учења и љубитеља књига.

Специфични циљеви: Оспособљавање наставника за коришћење различитих метода који подстичу развој читалачких навика ученика у циљу развоја критичког, аналитичког и дивергентног мишљења, формирања вредносних ставова и изградњу пожељног читалачког и уметничког укуса; Унапређење методичке праксе наставника у освајању читалачке, медијске, информационе писмености анализом стандарда у областима читања и писања и њихова употребљивост; Ојачавање компетенција за употребу разноликих веб алата у служби вољног читања и квалитетног писменог изражавања; Охрабривање полазника за развијање пројеката који указују на значај књига и читања у развоју детета/ученика.

Циљна група:

наставник разредне наставе

наставник предметне наставе – основна школа

наставник предметне наставе – гимназија

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке,
балетске, ликовне)

стручни сарадник у школи

Теме програма:

  • Кад читање постане нечитање
  • Да читање победи нечитање
  • Кад ,,дигитални урођеници” читају
  • Како раде ,,кликери”
  • Развијање вештине писања по моделу ,,Рибља кост”
  • У ,,рибљој чорби”
  • ,,Да до неба могу стићи, знају само Читалићи”

9.семинар

Advertisements