Посланици Читалића

Посланици Читалића су гласници читалачке државе која једном годишње процвета осмесима деце и учитеља, гостопримством домаћина, радошћу кљижевника, срећом издавача – средином маја у Алексинцу.

У међувремену, где год да крену по својим књижевним пословима, нашу велику породицу представљају они који нас разумеју, подржавају, храбре, деле наше снове и идеје. Они су посебни међу нама, јер су обдарени магијским језиком књижевности, а несебично и несујетно дозвољавају да ушетамо у њихово чаробно царство речи.

Амбасадори Читалића

→ Виолета Јовић         

Власта Ценић     

→Градимир Стојковић        

→Бранислав Јанковић

Витезови Земље Читалића

→Бранко Стевановић

→Дејан Алексић

Чувари читалачке ватре

Гордана Тимотијевић (у припреми)

Милоје Радовић (у припреми)

Председник Суда части Земље Читалића

Љиљана Крстић (у припреми)

Пламен огњишта

Милош Петковић (у припреми)

%d bloggers like this: