Календар

Календар активности „Читалићи 2019.”

 

Активност Време реализације
Постављање материјала за 2019. год (Правилник, Пријава, др. мат) до 20. августа 2018.
Објављивање Гласачког списка до 20. августа 2018.
Усвајање предлога учествовања у Пројекту на Наст. већу до 15. септембра 2018.
Пријављивање школа/установа7партнера Ауторском тиму до 15. септембра 2018.
Објављивање списка општ. коорд/школа домаћина до 01. октобра 2018.
Почетак пројектних активности – Школска почетница октобар 2018.
Обавезне школске активности   окт, 2018 – март, 2019.
Објављивање Конкурса смотре до 31. децембра 2018.
Школско тестирање Читалићи-кликераши (истраживање) дец, 2018/ јануар/фебруар, 2019.
Општинско такмичење Читалићи-кликераши (истраживање) 21. март 2019.
Школска/општинска завршница/смотра март/април, 2019.
Рок за слање радова на Конкурс 2. април 2019.
Рок за објављивање резултата Конкурса 23. април 2019.
Пријављивање Гласника до 01. маја 2019.
Слање Пријавног формулара за учествовање на Смотри до 01. маја 2019.
Републички ниво Смотре 25. мај 2019.
Међународни ниво Смотре 26. мај 2019.
Конференција 26. мај 2019.

 

Advertisements