Календар

Календар активности „Читалићи 2018.”

 

Активност Време реализације
Постављање материјала за 2018. год (Правилник, Пријава) до 15. јула 2017.
Објављивање списак окружних координатора до 1. септембра 2017.
Усвајање предлога на Наставничком већу до 15.септембра 2017.
Пријављивање школа Ауторском тиму до 1. октобра 2017.
Објављивање Гласачког списка 1. октобар 2017.
Објављивање Конкурса смотре 1. октобар 2017.
Почетак пројектних активности – Школска почетница октобар 2017.
Обавезна школска активност – Вукова недеља 6,7. и 8. новембар 2017.
Дани изазова – Фб турнир 9,10,11,12. новембар 2017.
Гласачки дани И ја се питам! новембар 2017 – мај 2018.
Школско такмичење Читалићи-кликераши (истраживање) децембар 2017/ јануар, 2017.
Општинско такмичење Читалићи-кликераши (истраживање) 21. фебруар 2018.
Окружно такмичење Читалићи-кликераши (истраживање) 24. март 2018.
Школска завршница (смотра) –  (Не)заборављено благо мога краја април, 2018.
Рок за слање радова на Конкурс 02. април 2018.
Рок за објављивање резултата Конкурса 25. април 2018.
Републичко такмичење/смотра/завршница 19. маја 2018.
Међународна смотра 20.5.2018.

 

Advertisements