Читалићи 2020.

Путовање нам доноси срећу, а не одредиште.

Исплови, зато, из сигурне луке. Откривај, сањај, истражуј!

Марк Твен

Преузмите потребна документа:

1. PRAVILNIK.CITALICI.2020.

2.PROJEKTNI PLAN.2020.

3. konkurs – радна верзија послата школама пријављеним у пројекту, а коначна ппосле објављивања Календара МПНТРС

4.Читалачки списак 2020.

5.Препорука за читање 2020.

6.семинар

7.трибина

8. сагласност

ПРИЈАВА ШКОЛА

Уколико Ваше установе нема на списку, а желите да будете део нашег пројекта, пријавите се овде.

ИЗВЕШТАЈИ

Школски ниво тестирања – извештај се доставља општинском координатору до 15.02.2020, а образац можете преузети овде 1.skolsko.2020.izvestaj.

Општински ниво тестирања – општински координатор доставља извештај путем линка у Конкурсу до 01.04.2020. године, а образац се може преузети овде 2.opstinsko.2020.izvestaj

Школе које су једине учеснице тестирања у општини, приликом спровођења општинског нивоа дужне су да обезбеде присуство супревизора – наставника разредне наставе или српског језика других школа из општине или представника општинске библиотеке, који прате све радне реализаицје од преузимања тестова, преко умножавања, саме реализације тестирања до прегледања и извештавања. Својим потписом гарантују исправност.

Општински координатор доставља државном координатору извештај у папирној форми са тестовима ученика који су се пласирали на републички ниво смотре на адресу: ОШ ,,Вожд Карађорђе“ Алексинац, Лоле Рибара 2, 18220 Алексинац са напоменом ЗА ЧИТАЛИЋЕ

 

Календар активности „Читалићи 2020.”

Активност Носилац Време реализације
Форум Читалића – избор теме и упутства Ауторски тим крај августа 2019.
Правилник, Пројектни план, Читалачки списак, нацрт Конкурса Ауторски тим до 01. октобра 2019.
Усвајање предлога учествовања у Пројекту на Наст. већу (Школски програм) Школски тим/тим установе до 15. септембра 2019.
Пријављивање школа/установа Школски тим/тим установе до 15. септембра 2019.
Објављивање списка општ. коорд/школа домаћина Ауторски тим до 15. октобра 2019.
Почетак пројектних активности – Школска почетница Школски тим/тим установе Дечја недеља, октобар 2019.
Обавезне активности   Школски тим/тим установе нов, 2019 – април, 2020.
Објављивање Конкурса смотре Ауторски тим до 31. децембра 2019.
Школско тестирање Читалићи-кликераши (истраживање) Школски тим дец, 2019/ јануар/фебруар, 2020.
Општинско такмичење Читалићи-кликераши (истраживање) Ауторски тим/Школски тим 20. март 2020.
Школска/општинска завршница/смотра Школски тим/тим установе март/април, 2020.
Рок за слање радова на Конкурс Школски тим/тим установе 2. април 2020.
Рок за објављивање резултата Конкурса Ауторски тим до 20. априла 2020.
Пријављивање за учествовање на Смотри Школски тим/тим установе до 1. маја 2020.
Републички ниво Смотре  – тестирање Конференција, радионице Ауторски тим 16. мај 2020.
Међународни ниво Смотре – штандови Ауторски тим 17. мај 2019.
Извештавање сви јун 2019.

Контакт: citalici.pisalici@gmail.com