Домаћин Читалића

Шта су Читалићи?

Просветни радници ентузијасти углавном професори српског језика, школски библиотекари и учитељи окупљени око ове идеје у сарадњи са колегама из народних библиотека и др. културним посленицима (песницима, издавачима) покренули су Међушколски пројекат „Читалићи” који је од школске 2013/2014. сваке године добијао све већи број школа учесница, као и додатне активности:

  1. Тестирање републичког нивоа „Читалићи Кликераши”;
  2. Смотра читалаштва „Читалићи”међунарондог карактера;
  3. Неакредитоване трибине за просветне раднике, школске библиотекаре и библиотекаре народних библиотека, запослене у култнурим центрима и сл.
  4. Акредитоване конференције одржане на крају пројектног циклуса маја
  5. Акредитовани семинар за просветне раднике;
  6. израда апликација и сл.

Овако велики број активности и учесника условио је велику ангажованост чланова Ауторског тима Пројекта „Читалићи”, који су јуна 2018. одлучили да се и формално окупе под окриљем Удружења грађана „Читалићи”.

Читалићи у бројкама:

  2013. 2018. 2019.
Број установа 11 100 140
Број општина 4 30 42
Број библиотека 2 4 5
Број учесника годишње 1.000 7.000 текуће
Број учесника Смотре 200 1.500 текуће

 Позив за домаћина → 11. čitalići.organizacija

Advertisements